Skip to content

Genuine Hoover Purepower Dust Bags for Hoover Purepower Dust Manager Vacuum Cleaner H20

£6.99

The Hoover Company - Wikipedia

Pack of 5 bags Vacuum Cleaner Dust Bags

Hoover PurePower / Dust Manager

Compatible / Genuine: Genuine

Compatible with Part Number(s): H20

Fits Models: 
Hoover
DM4483 001, U3125 001, U3125 012, U3130 001, U3134 001, U3135 003, U3136 007, U3137 001, U3142 001, U3150 001, U3150 021, U3153 001, U3155 004, U3160 001, U3232 011, U3250 001, U3330 001, U3340 001, U3341 021, U3350 001, U3360 001, U3430 001, U3440 001, U3442 001, U3450 001, U3450 002, U3455 011, U3455 012, U3456 001, U3460 001, U3460 002, U3462 001, U3463 011, U3463 012, U3464 001, U3465 011, U3465 012, U3466 001, U3470 001, U3470 002, U3470B 001, U3480 001, U3480 002, U3480 011, U3484 011, U3485 001, U3488 001, U3490 001, U3490 002, U3493 011, U3493 012, U3495 001, U3520 001, U3521 011, U3522 001, U3525 001, U3560 001, U3565 001, U3566 011